Λαογραφικό μουσείο Ζλατογραντ

Οργάνωση των πολιτιστικών και ιστορικών χώρων στο Εθνογραφικό Συγκρότημα Ζλατογράντ /Ethnographic Area Complex – Zlatograd (EAC)/ ξεκινά συνήθως από ένα ιστορικό-εθνογραφικό μουσείο

Στεγάζεται στο σπίτι - ένα αρχιτεκτονικό μνημείο που κάποτε ανήκε στον Αλέξανδρο Τσάνοβ - πλούσιος παραγωγός  ύφασμα kai έμπορος καπνού. Το μουσείο είναι προς το κοινό με την ταβέρνα "Μπελοβιδοβο" καθώς οι δύο κτίρια που συνδέονται με μια αυλή διάβαση πεζών και αντιπροσωπεύουν ένα είδος αρχιτεκτονικό σύνολο του το δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα.