Εργαστήριο κεραμικής

Ένα από τα πιο αρχαία επαγγέλματα στω Ζλατογαντ  που έγινε ίσως ήδη από το δικό τους είδος της τέχνης και της βιοτεχνίας είναι η κεραμική. Το πηλό "ζωντανέυει" σε ανθρώπινα χέρια – ο επισκέπτες  μπορεί μόνη τους να αισθάνονται το πηλό και να φτιάξουν δικής τους κεραμικής.

Εργαστήριο κεραμικής προσελκύει μια ποικιλία χρωμάτων και ποικιλία μορφών. Ο δάσκαλος Βελιν Χασιμοβ φτιάχνει και μοντέρνα αναμνηστικά και αντίγραφα αρχαιολογικά ευρήματα.