МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 240 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЕЛЮ ВОЙВОДА

1-7.09.2017 Септемврийски културни дни.

Връчване наградата на името на Станислав Сивриев

18-24.09.2017 Делюви празници

- откриване на монумент „Делю войвода и космоса“ в центъра на града;

- представяне на снимки от тематичен фотографски пленер „Златоград – градът на Делю войвода“; 

- възстановка „Един пазарен ден“;

- спортни състезания за „Купата на Делю войвода“.    

Обогатяване на златоградското културно-историческо наследство чрез организиране и провеждане на разкопки на: средновековна църква в района на с. Добромирци и древнотракийски храм край Горни Веслец, с. Бенковски.