Тъкачна работилница

Преди повече от два века Златоград е вече утвърден център на тъкаческия занаят /особено на аби и шаяци/. В тъкачната работилница на ЕАК се предоставя възможност не само да се видят произведенията на традиционното тъкачество и плетачество, но и да се почувства тръпката на тяхното създаване ...

Майсторката Нина Чолакова тъче на хоризонтален стан кенарено платно, деверски аглъци, вълнени килимчета, пътечки от парцали, намазли, миндили, торбички, възглавнички и много други. В своя занаят тя използва традиционните за региона цветове и шарки, които допълва и осъвременява с фантазия и изобретателност.