Вунцова воденица

Водните съоръжения са три – валявица (дъща), тепавица и воденица-караджейка. Те са включени в обща водно-двигателна система и се помещават заедно в сграда, известна като Вунцовата воденица.
Това е най-атрактивния обект в Комплекса!

  • Валявицата е традиционната “машина за пране” – икономична и ефикасна, търсена и използвана – досега. В миналото тя се е използвала за овалване /степване/ на козинявите халища;
  • Тепавицата изпълнява основна роля при производството на аба и шаяк – тъкани за традиционни мъжки и женски носии/облекла. Неописуемо впечатление правят огромните дървени чукове.
  • Воденицата-караджейка мели и днес – както и в далечното минало. От нейното царевично брашно се правят вкусни златоградски специалитети.